जम्मा सूचना: 57
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद Show on Front Page Show in Popup
EOI document for project of Effectiveness study of Custom Hiring Centres operated under the support of PMAMP 2080-11-03 Closed !!! Yes
Request for EOI Notice on project of Effectiveness study of Custom Hiring Centres operated under the support of PMAMP 2080-11-03 Closed !!! Yes Yes
टेलिफोन नम्‍बर परिर्वतन भएको सम्‍बन्‍धमा सूचना 2080-10-23 Continuous Yes No
करार सेवामा कृषि तथा पशु विकास अधिकृतहरुको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना 2080-09-09 Continuous Yes No
कृषि स्नातक (इन्टर्न) खटाउने कार्यक्रमको लागि आशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2080-06-22 Closed !!! Yes No
न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी सूचना 2080-05-31 Continuous Yes No
कृषि टेलिभिजनबाट प्रशारण गर्ने सम्बन्धि सूचना स्थगन गरिएको सूचना 2080-02-07 Continuous Yes No
कृषि सम्बन्धी विभिन्न मिडियाबाट परियोजनाको गतिविधि प्रकाशन प्रसारण एवं प्रचार प्रसार सम्बन्धी कार्यको प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना 2080-02-03 Closed !!! Yes
Second Notice for Invitation for Sealed Quotation for Procurement of Office Goods ( Desktop Computer, Laptop, Printer, High speed Scanner, AC, Electric Scooter) 2080-01-20 Closed !!! No
Invitation for Sealed Quotation for Procurement of Office Goods ( Desktop Computer, Laptop, Printer, High speed Scanner, AC, Electric Scooter) 2080-01-05 Closed !!! Yes No
कृषि अधिकृत पदको अन्‍तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना। 2079-09-04 Continuous Yes
पशु सेवा अधिकृतको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2079-09-01 Continuous No
कृषि अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा (सेवा करार) 2079-08-22 Continuous Yes
पशु विकास अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा (सेवा करार) 2079-08-22 Continuous Yes
न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यमा धान खरिद र व्‍यवस्‍थापन गर्ने सम्‍बन्‍धी सूचना (आ.व. 2079/80) 2079-07-29 Continuous Yes
कृषि अधिकृत / पशु विकास अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्‍द्र तोकिएको सूचना। 2079-07-14 Closed !!! Yes No
उच्‍च घनत्‍वमा लगाइने स्‍याउको बिरुवा आपूर्तिकर्ताहरुलाई सूचीकृत हुने बारे सूचना(कार्यक्षेत्र: जुम्‍ला/कालिकोट) 2079-07-03 Continuous Yes
कृषि अधिकृत पदको लागि उम्‍मेदवरको स्‍वीकृत नामावली 2079-06-07 Continuous Yes
पशु विकास अधिकृत पदको लागि उम्‍मेदवरको स्‍वीकृत नामावली 2079-06-07 Continuous Yes
विज्ञापन रद्ध गरिएको सूचना (परियोजना कार्यान्‍वयन एकाइ सर्लाही) 2079-05-20 Continuous Yes