परियोजनाका कृयाकलाप अवलोकनका लागि मिडिया मनिटरिङ भ्रमण कार्यक्रम
पाखो जमिनमा व्‍यवसायिक कागती खेती विस्‍तार, बाग्‍लुङ
मकैको च्‍याँख्‍ला उत्‍पादन र वजारीकरण, सिन्‍धुपाल्‍चोक
ड्रोनबाट विषादि छर्ने कार्यको शुभारम्भ, चितवन
धान सुकाउने ड्रायर मेसिन स्थापना, राजापुर बर्दिया
आ.व. 2077/७८ मा संचालित सुपरजोन विकास कार्यक्रम
आ.व. 2077/७८ मा संचालित जोन विकास कार्यक्रम
परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, बर्दिया
परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, जाजरकोट/पर्वत/बाग्लुङ्ग
परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, अर्घाखाँची
मत्सय पालन प्रविधी
परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, दाङ्ग