धान सुकाउने ड्रायर मेसिन स्थापना, राजापुर बर्दिया
आ.व. 2077/७८ मा संचालित सुपरजोन विकास कार्यक्रम
आ.व. 2077/७८ मा संचालित जोन विकास कार्यक्रम
परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, बर्दिया
परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, जाजरकोट/पर्वत/बाग्लुङ्ग
परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, अर्घाखाँची
मत्सय पालन प्रविधी
परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, दाङ्ग
परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, सिन्धुली
परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, पाँचथर
परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, चितवन/ जुम्ला/ दाङ्ग
परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, डडेल्धुरा/ ओखलढुङ्गा