परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सुनसरी
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, धनकुटा (तरकारी जोन)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, झापा (सुपारी जोन)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई झापामा रबर खेती देखि रबर सिट तयार सम्मको प्रकृया
परियोजना कार्यान्वयन इकाई दाङ्गमा मकै सुकाउने मोबाईल ग्रेन ड्रायरको परिक्षण कार्यक्रम
परियोजनाबाट संचालित मूल्यश्रृंखलाका बालीवस्तुहरु
धान दिवस २०७७
आलु सुपर जोन काभ्रेमा आलुमा मल्चिंग समन्धी अनुसन्धान अध्यन
धान सुपरजोन बर्दियामा कस्टम हारिंग सेन्टर
आ.व २०७६/७७ सम्मका जोन तथा सुपरजोन
मकै सुपरजोन दाङमा रोटाभेटर प्रयोग
धान मूल्य श्रृंखला विकास कार्यशाला गाेष्ठी