जुनार बगैंचा व्‍यवस्‍थापन, प.का.ए रामेछाप
मकैवाली भित्र अन्‍तरवालीका रुपमा आलु खेती मार्फत आम्‍दानी लिदै सर्लाही राजघाटका कृषक
अन्‍तरनिकाय संयुक्त अनुगमन तथा निरिक्षण कार्यक्रम अन्‍तर्गत चीतवन
कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण सम्बन्धी इन्जिनियर र कस्टम हायरिङ सञ्चालक/व्यवस्थापकका लागि तालिम सम्‍पन्‍न
मिति 2079/09/06 मा संचालित नव प्रवेशी कृषि / पशु विकास अधिकृतहरुको अभिमुखीकरण तलिमका सहभागीहरु
परियोजनाका कृयाकलाप अवलोकनका लागि मिडिया मनिटरिङ भ्रमण कार्यक्रम
पाखो जमिनमा व्‍यवसायिक कागती खेती विस्‍तार, बाग्‍लुङ
मकैको च्‍याँख्‍ला उत्‍पादन र वजारीकरण, सिन्‍धुपाल्‍चोक
ड्रोनबाट विषादि छर्ने कार्यको शुभारम्भ, चितवन
धान सुकाउने ड्रायर मेसिन स्थापना, राजापुर बर्दिया
आ.व. 2077/७८ मा संचालित सुपरजोन विकास कार्यक्रम
आ.व. 2077/७८ मा संचालित जोन विकास कार्यक्रम