जम्मा कर्मचारी: 16
वैकुण्ठ अधिकारी
परियोजना निर्देशक
मोबाइल नं.: 9841785046
इमेल: badhikari27@gmail.com
हिक्मत कुमार श्रेष्ठ
वरिष्ठ अनुगमन तथा मुल्यांकन अधिकृत
मोबाइल नं.: ९८५८०७५३३८
इमेल: hikmatkumar2014@gmail.com
डा. ई. जीत बहादुर चन्द
वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर
मोबाइल नं.: ९८४८०३६६६६
इमेल: jeetchand06@yahoo.com
मेघनाथ तिमल्सेना
वरिष्ठ कृषि अधिकृत
मोबाइल नं.: 9855082970
इमेल: meghnathtimalsena@gmail.com
.......
उप सचिब लेखा
मोबाइल नं.: ....
इमेल:
दिवस राज बिष्ट
वरिष्ठ योजना अधिकृत
मोबाइल नं.: ९८४५०९१५०९
इमेल: bistadiwas@gmail.com
..................
कृषि अधिकृत
मोबाइल नं.:
इमेल:
............
कृषि अधिकृत
मोबाइल नं.:
इमेल:
...........
मोबाइल नं.:
इमेल:
............
योजना अधिकृत
मोबाइल नं.:
इमेल:
राजाराम श्रेष्ठ
शाखा अधिकृत
मोबाइल नं.: ९८४१४७८३७२
इमेल: rajramshrestha2@gmail.com
बाबुराम शर्मा
नायब सुब्बा
मोबाइल नं.: 9847275364
इमेल: pokhrelbabu034@gmail.com
ठानम लामा
लेखापाल
मोबाइल नं.:
इमेल:
अनुप शर्मा पौडेल
क्यामरामेन
मोबाइल नं.: 9813057136
इमेल: bitalabanup8@gmail.com
प्रकाश राज सिबाकोटी
प्राबिधिक सहायक
मोबाइल नं.: ९८४१२७२८२६
इमेल: rajshiwakoti@gmail.com
प्रतिक्षा गौतम
खरिदार
मोबाइल नं.: 9840340389
इमेल: mepartiksha1@gmail.com