जम्मा कर्मचारी: 16
हस्‍त बहादुर बिष्‍ट
परियोजना निर्देशक
मोबाइल नं.: 9852066456
इमेल: bistahb@gmail.com
हिक्मत कुमार श्रेष्ठ
वरिष्ठ अनुगमन तथा मुल्यांकन अधिकृत
मोबाइल नं.: 9851248279
इमेल: hikmatkumar2014@gmail.com
तीर्थ कुमार श्रेष्‍ठ
वरिष्ठ कृषि अधिकृत
मोबाइल नं.: 9851167669
इमेल: sktirtha073@gmail.com
दिवस राज बिष्ट
वरिष्ठ योजना अधिकृत
मोबाइल नं.: ९८४५०९१५०९
इमेल: bistadiwas@gmail.com
डा. ई. जीत बहादुर चन्द
वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर
मोबाइल नं.: ९८४८०३६६६६
इमेल: jeetchand06@yahoo.com
....
उप सचिब लेखा
मोबाइल नं.: .....
इमेल:
जित बहादुर श्रेष्‍ठ
शाखा अधिकृत
मोबाइल नं.: 9862126868
इमेल: jitshresthakoemail@gmail.com
...........
कृषि अधिकृत
मोबाइल नं.:
इमेल:
नारायण प्रसाद न्‍यौपाने
कृषि अधिकृत
मोबाइल नं.: 9841436290
इमेल: nneupane424@gmail.com
प्रकाश पन्थ
कृषि अधिकृत
मोबाइल नं.: 9847301471
इमेल: prakaspantha@gmail.com
............
योजना अधिकृत
मोबाइल नं.:
इमेल:
अभय राज काफ्‍ले
लेखापाल
मोबाइल नं.: 9841858666
इमेल: abhaya.kaphle@gmail.com
लोमस आचार्य
नायब सुब्बा
मोबाइल नं.: 9851331919
इमेल: acharyalomash111@gmail.com
प्रकाश राज सिवाकोटी
प्राबिधिक सहायक
मोबाइल नं.: 9841272826
इमेल: rajshiwakoti@yahoo.com
अनुप शर्मा पौडेल
क्यामरामेन
मोबाइल नं.: 9813057136
इमेल: bitalabanup8@gmail.com
प्रतिक्षा गौतम
खरिदार
मोबाइल नं.: 9840340389
इमेल: mepartiksha1@gmail.com