मकै सुपरजोन दाङमा रोटाभेटर प्रयोग
धान मूल्य श्रृंखला विकास कार्यशाला गाेष्ठी
प्र.कृ.आ.प.(PMAMP) र वेैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्धन केन्द्र (AEPC)बिच सौर्य सिचाइमा अनुदान दिने कार्यक्रम सहकार्यमा गर्ने सम्बन्धमा छलफल
PMAMP Office