जम्मा सूचना: 59
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद Show on Front Page Show in Popup
पदपूर्ति सम्बन्धी थप जानकारी 2081-03-13 Continuous Yes
करार सेवामा कृषि तथा पशु विकास अधिकृतहरुको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना (२०८१/०३/११) 2081-03-12 Continuous Yes Yes
EOI document for project of Effectiveness study of Custom Hiring Centres operated under the support of PMAMP 2080-11-03 Closed !!! Yes
Request for EOI Notice on project of Effectiveness study of Custom Hiring Centres operated under the support of PMAMP 2080-11-03 Closed !!! Yes Yes
टेलिफोन नम्‍बर परिर्वतन भएको सम्‍बन्‍धमा सूचना 2080-10-23 Continuous Yes No
करार सेवामा कृषि तथा पशु विकास अधिकृतहरुको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना 2080-09-09 Continuous Yes No
कृषि स्नातक (इन्टर्न) खटाउने कार्यक्रमको लागि आशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2080-06-22 Closed !!! Yes No
न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी सूचना 2080-05-31 Continuous Yes No
कृषि टेलिभिजनबाट प्रशारण गर्ने सम्बन्धि सूचना स्थगन गरिएको सूचना 2080-02-07 Continuous Yes No
कृषि सम्बन्धी विभिन्न मिडियाबाट परियोजनाको गतिविधि प्रकाशन प्रसारण एवं प्रचार प्रसार सम्बन्धी कार्यको प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना 2080-02-03 Closed !!! Yes
Second Notice for Invitation for Sealed Quotation for Procurement of Office Goods ( Desktop Computer, Laptop, Printer, High speed Scanner, AC, Electric Scooter) 2080-01-20 Closed !!! No
Invitation for Sealed Quotation for Procurement of Office Goods ( Desktop Computer, Laptop, Printer, High speed Scanner, AC, Electric Scooter) 2080-01-05 Closed !!! Yes No
कृषि अधिकृत पदको अन्‍तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना। 2079-09-04 Continuous Yes
पशु सेवा अधिकृतको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2079-09-01 Continuous No
कृषि अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा (सेवा करार) 2079-08-22 Continuous Yes
पशु विकास अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा (सेवा करार) 2079-08-22 Continuous Yes
न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यमा धान खरिद र व्‍यवस्‍थापन गर्ने सम्‍बन्‍धी सूचना (आ.व. 2079/80) 2079-07-29 Continuous Yes
कृषि अधिकृत / पशु विकास अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्‍द्र तोकिएको सूचना। 2079-07-14 Closed !!! Yes No
उच्‍च घनत्‍वमा लगाइने स्‍याउको बिरुवा आपूर्तिकर्ताहरुलाई सूचीकृत हुने बारे सूचना(कार्यक्षेत्र: जुम्‍ला/कालिकोट) 2079-07-03 Continuous Yes
कृषि अधिकृत पदको लागि उम्‍मेदवरको स्‍वीकृत नामावली 2079-06-07 Continuous Yes